Info

Met de stijgende olieprijs en de daaraan gekoppelde elektriciteitsprijs is het interessant om eens te kijken wat nu precies de terugverdientijd is op zonnepanelen. Wat blijkt, zelfs voor particulieren zonder subsidie is het nu al interessant om te investeren in een PV systeem. Het blijkt dat een PV systeem zichzelf al ruim voor de gegarandeerde levensduur kan terugverdienen en dat op langere termijn de besparing op de elektriciteitskosten 5x zo hoog kan worden als de investeringskosten.

 

Stijgende elektriciteitsprijs

De afgelopen jaren is de elektriciteitsprijs elk jaar sterker gestegen dan de inflatie. Gemiddeld is deze stijging 7% geweest.

Jaar prijs per 1000  kWh Stijging
1996 € 100,50 -
1997 € 102,25 2%
1998 € 103,25 1%
1999 € 110,00 7%
2000 € 125,50 14%
2001 € 158,25 26%
2002 € 162,25 3%
2003 € 167,25 3%
2004 € 175,00 5%
2005 € 188,50 8%
2006 € 199,00 6%

Bron: cbs.nl

De verwachting is dat door het aankomende peak-oil probleem de prijs van olie nog fors gaat stijgen. Door de stijgende olieprijs de gasprijs, door de koppeling met de olieprijs, ook sterk gaan stijgen.

De sterk groeiende economieën in Azië en de hoge olieprijs zullen ervoor gaan zorgen dat de vraag naar steenkool gaat toenemen. Dit heeft tot gevolg dat ook de prijs voor steenkool zal gaan stijgen. Aangezien het grootste gedeelte van onze elektriciteit helaas nog steeds conventioneel opgewekt wordt middels gas -en steenkool centrales zal dit gaan zorgen voor sterk stijgende elektriciteitsprijs.

Het is dus interessant om te kijken hoe snel we onze PV systeem weer terug kunnen verdienen als we rekening houden met deze stijgende elektriciteitsprijs. Daartoe gaan we eens kijken hoeveel een PV systeem nu eigenlijk oplevert.

Watt piek

De maximale vermogen van een PV systeem wordt vaak uitgedrukt in Watt piek (Wp). Dit is het maximale vermogen wat zo’n systeem kan opwekken onder optimale omstandigheden. Om PV systemen met elkaar te kunnen vergelijken wordt vaak gekeken naar de prijs / Wp.

Jaar opbrengst

Als richtlijn kun je het Watt piek vermogen vermenigvuldigen met een vaste factor om daarmee de gemiddelde jaar opbrengst in kWh uit te rekenen. Afhankelijk van het type zonnepaneel, bijbehorende inverters en de jaarlijkse hoeveelheid zonneschijn zit er wel variatie in deze factor. De factor die hiervoor in Nederland vaak gehanteerd wordt ligt tussen de 0.8 - 0.9.

Voorbeeld: een PV systeem van 1000 Wp met een opbrengst factor van 0.84 levert een jaar opbrengst op van 840 kWh.

Langer termijn

Op dit moment is het onduidelijk hoe hard de elektriciteitsprijs gaat stijgen door het aankomende peak-oil probleem. Daarom zal ik voor de berekening uitgaan van twee verschillende scenario’s:

Scenario 1

De elektriciteitsprijs blijft zoals hij is en zal in de komende 25 jaar niet gaan stijgen. Dit scenario kan optreden als we toch ineens veel olie / gas gaan vinden of wanneer we in staat zijn op korte termijn geheel onafhankelijk te worden van olie/gas voor onze elektriciteitsproductie.

Scenario 2

De elektriciteitsprijs gaat steeds harder stijgen vanwege de sterk stijgende olieprijs en de daaraan gekoppelde gasprijs. Deze stijging wordt veroorzaakt door het probleem en zal zeer lang durende effecten hebben. In de berekening voor scenario 2 ga ik ervan uit dat de prijzen gemiddeld met 7% per jaar gaan stijgen.

Terugverdientijd

Voor de berekening van terugverdientijd van de investering in een PV systeem ga ik uit van de volgende aannames:

Prijs / Wp € 1,4
factor Wp : kWh 0,84
PV Systeem 1920 Wp
Opbrengst kWh 1612 kWh
Investering € 2678
Huidige elektriciteitsprijs € 0,20

Grafiek

Zoals te zien is in bovenstaande grafiek zit er een groot verschil tussen scenario 1 en scenario 2 op de langere termijn.

De uiteindelijke besparing op de elektriciteitskosten is in scenario 1 meer dan 2x zo hoog dan de investeringskosten. In scenario 2 is dat zelfs 5x zo hoog.

Verder blijkt uit de grafiek dat het PV systeem zichzelf ruim voor de gegarandeerde levensduur van 25 jaar terugverdient heeft.

  Jaarlijkse stijging elektriciteitsprijs Terugverdientijd Netto kosten besparing na 25 jaar
Scenario: 1 0% 8 Jaar € 5387
Scenario: 2 14% 7 Jaar € 17724

Zelf uitrekenen

Voor diegene die zelf willen uitrekenen hoe lang het duurt voordat hun (toekomstige) PV installatie is terugverdient staat hieronder de spreadsheet met data die ik gebruikt voor bovenstaande berekening.